Ana içeriğe atla

Laboratuvar

Uygulamalı Psikoloji Birimi ve Araştırma Laboratuvarı 

Psikolojinin farklı alt dallarında (klinik, sosyal, gelişim, bilişsel vb.) araştırma, uygulama ve gözlem yapmaya olanak sağlayan, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin kullanabileceği bir ortam sunmaktadır. Klinik Psikoloji Uygulama Birimi ve Bilişsel Psikoloji Laboratuvarı’ndan oluşmaktadır.

  • Klinik Psikoloji Uygulama Birimi: Bu birimde yer alan gözlem görüşme ve test odalarında, lisans öğrencileri alanda sıklıkla kullanılmakta olan test ve değerlendirme yöntemlerini izlemekte ve Klinik Psikoloji alanındaki yüksek lisans öğrencileri ise klinik uygulama ve süpervizyon için danışan görmekte ve süpervizyon almaktadırlar. Ayrıca, birim bünyesinde aşağıdaki çalışmalar yürütülmektedir.

Aile ve Gelişim Odaklı Araştırmalar: Bu kapsamdaki araştırmalarımız ailenin bağlamsal özelliklerinin, ana babalığa geçişin, farklı çocuk yetiştirme ve ana babalık davranışlarının bebek, çocuk ve ergenlerin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine, okul başarılarına ve psikososyal işlevselliğine etkilerini ele almaktadır. Diğer üniversite ve bölümlerle işbirliği içinde ortak projeler yürütülmektedir. Devam eden araştırma projelerinden birinde, anne babanın otoritesinin ve kontrolünün ergen ve anne baba tarafından farklı konularda nasıl algılandığı, bu algının hem ebeveyn-çocuk ilişkilerine yansıması hem de sosyal değişim ve ailenin ekonomik statüsü gibi parametrelere göre nasıl değiştiği ve ergenin bazı gelişimsel davranışlarıyla ne şekilde ilişkili olduğu incelenmektedir. 

  • Prof. Dr. Melike Sayıl TED Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 
  • Tel:(312) 585 0174 
  • E-mail:melike.sayil@tedu.edu.tr

Aile Yaşam Döngüsü ve Kriz Odaklı Araştırmalar: Bu odak altında, aile sistemini ve sistem içindeki bireyleri, aile yaşam döngüsü, krizler ve psikolojik uyum açısından inceleyen çalışmalar yer alıyor. Bu kapsamda, durumsal ya da gelişimsel krizler, kayıp ve yas süreçleri ile aile dinamikleri ve işleyişi arasındaki çok yönlü ilişkiler ve aile içinde kuşakaşkın aktarımları ele alan araştırmalar yürütüyoruz. Psikoloji biliminin son yıllarda üzerinde durmaya başladığı doğum öncesi bağlanma konusuna odaklanan araştırma projelerimiz de bulunuyor. 

  • Yrd.Doç.Dr. Ilgın Gökler Danışman TED Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 
  • Tel: (312) 585 0181 
  • E-mail: ilgin.danisman@tedu.edu.tr

Psikolojik Travma Çalışmaları: Doğal ya da insan eliyle ortaya çıkan afetlerden, istismar, şiddet ve ölümcül hastalıklara kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde, travmatik yaşantıların toplumsal, ailesel ve bireysel düzeydeki etkilerinin anlaşılmasına ve yine tüm bu düzeylerde psikolojik dayanıklığın arttırılmasına katkı sağlamak üzere bilimsel araştırma ve eğitim etkinlikleri yürütüyoruz. Bireylerin, ailelerin ve toplumların travma ve kayıplarla nasıl başettiği sorusuna odaklanarak, bu süreçte rol oynayan mekanizmaları, risk etkenleri ve koruyucu etkenleri derinlemesine incelemeye çalışıyoruz. Çalışmalarımızı yürütürken, diğer üniversitelerden travma alanında uzmanlaşmış akademisyenler ve psikoloji öğrencileri ile işbirliği kurmaya önem veriyoruz. 

  • Yrd.Doç.Dr. Ilgın Gökler Danışman TED Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 
  • Tel: (312) 585 0181 
  • E-mail: ilgin.danisman@tedu.edu.tr

ilişsel Psikoloji Laboratuvarı: Bu laboratuvarda insan belleği ve bilişsel sistemi üzerine deneyler yürütülmekte; lisans ve yüksek lisans öğrencileri istedikleri takdirde bu deneylere katılabilmektedir. Bu laboratuvarda yapılan çalışmalar otobiyografik bellek, bağlanma ve bellek, travma ve bellek ilişkisi, duygu ve bellek ilişkisi, toplumsal bellek gibi konuları içermektedir.

Gerçek Yaşam Bilişleri Araştırmaları: Bu kapsamdaki araştırmalarımız temel olarak gerçek yaşamda bilişsel süreçlerin nasıl çalıştığını anlamaya yöneliktir. Araştırma konularımızı temel olarak üç ana başlık altında toplayabiliriz. Birincisi, farklı ipucu özelliklerinin doğrudan ve üreterek hatırlanan otobiyografik anıları nasıl etkilediği üzerinedir. İkinci araştırma konumuz, duygular ile anıların hatırlanma süreçleri arasındaki ilişkileri anlamaya yöneliktir. Örneğin, travma sonrası stres bozukluğunda ve depresyonda görülen hatırlama problemleri bu alanda araştırdığımız konular arasında yer almaktadır. Son olarak, daha önce Kanada’da geliştirmiş olduğumuz Transitional Impact Scale (Svob, Brown, Reddon, Uzer & Lee, 2013) isimli ölçeğin Türkçe’ye uyarlamasını yapıyoruz. Bu ölçek, göç, boşanma, yakın kaybı gibi önemli değişimlere yol açan olayların yarattığı etkileri ölçmek için geliştirilmiştir. Bu ölçeği, farklı gruplara ve farklı tip olaylara uygulayarak, geçiş olayları, stres, travma ve biliş arasındaki ilişkileri daha iyi anlamayı hedefliyoruz.


Ayrıntılı bilgi için: https://sites.google.com/site/tugbauzer/home

Yrd.Doç.Dr. Tuğba Uzer Yıldız TED Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 
Tel: (312) 585 0180 
E-mail: tugba.uzer@tedu.edu.tr