Ana içeriğe atla

Program Çıktıları

Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler:

 1. Çocuk ve ergenlerde normal gelişimin bağlamı, süreci ve özelliklerini tanıyacak
 2. Normal gelişim ile anormal/atipik gelişim özelliklerini ayırt edebilecek
 3. Çocuk ve ergenlerdeki ruh sağlığı sorunları ve psikopatolojiyi gelişimsel çerçeve içinde açıklayıp analiz edebilecek
 4. Çocuk ve ergenlere yönelik klinik değerlendirme yapabilecek
 5. Klinik görüşme temel ilke ve becerilerini çocuk, ergen ve aileleriyle çalışmaya uygulayabilecek
 6. Çocuk ve ergenler ile psikoterapötik çalışma yapabilecek
 7. Klinik çocuk ve ergen psikolojisi alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilecek
 8. Klinik çocuk ve ergen psikolojisi alanında bilimsel yönteme dayalı gelişimsel perspektife sahip, boylamsal ve nitelikli araştırmalar tasarlayabilecek ve yürütebilecek
 9. Bilimsel çalışmalardan elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası literatüre sunabilecek
 10. Uygulama ve araştırma yaparken profesyonel ve etik sorumluluk gösterecek
 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini farkedecek ve bunu sahiplenebileceklerdir.