Kabul Koşulları ve Takvim

Açılacak olan programa üniversitelerin yalnızca Psikoloji bölümlerinden mezun olmuş olan adaylar kabul edilmektedir.

Programa başvurmak için:

 

Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler:

ALES = %50

Lisans mezuniyet not ortalaması = %10

Bilim Sınavı (Yazılı Sınav+Mülakat) = %40 

 *TED ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ'nin 5. Maddesi'ne göre;

(c) Yabancı uyruklu adaylar ile yurtdışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ilgili
Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile ALES yerine Graduate Record Examinations (GRE), Graduate
Management Admission Test (GMAT) veya Enstitü Yönetim Kurulunun onaylayacağı bir başka yazılı sınav notu ile de başvurabilir.

BAŞVURULAR

Başvurular aşağıdaki belgelerin eklendiği tek bir e-posta mesajı ile apply.psymaster@tedu.edu.tr adresi üzerinden alınmaktadır.

İstenen Belgeler:

 1. Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişin sonuna, gerektiğinde referans olabilecek 2 kişinin ismi eklenmelidir.)
 2. En son mezun olunan veya devam edilen lisans programından alınan not çizelgesinin (transkript) taranmış bir kopyası,
 3. ALES sonuç belgesinin taranmış bir kopyası

 

Kabul durumunda, kayıt sürecinde aşağıda belirtilen belgeler istenecektir:

 • Onaylı lisans diploma örneği
 • Onaylı kapalı transkript
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Erkek öğrenciler için askerlik tecil/yaptı /muaf belgesi
 • Güncel Özgeçmiş
 • 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (fotoğrafınız renkli, şu andaki görünümünüzü yansıtacak şekilde yüzünüz görünür ve kolaylıkla tanınabilir durumda son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.)
 • Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge 
 • ALES Sınav Sonuç Belgesi 
 • İngilizce yeterlilik durumunu gösterir belge (güncel IELTS, TOEFL, KPDS, ÜDS, YDS, UCLES puan belgesi). Böyle bir belgeye sahip olmayan öğrenciler TEDÜ İngilizce Dil Okulu tarafından yapılacak İngilizce Yeterlilik Sınavına girebilirler. 

Lisans derecelerini tamamen İngilizce öğretim yapan bir kurumdan almış adayların İngilizce dil yeterliklerini ayrıca belgelemeleri gerekmemektedir. Öğrenciler İngilizce Yeterlilik belgelerini, Dil Okuluna onaylatarak evrak teslimi yapmalıdır.

 

2017-2018 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ İÇİN BAŞVURU TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi: 15 Mayıs 2017

Son Başvuru Tarihi: 14 Temmuz 2017

Bilim Sınavı ve Mülakat Tarihleri: 24 -28 Temmuz 2017

Programa kabul edilen adayların açıklanması: 31 Temmuz 2017

  

BURS OLANAKLARI

Öğrencilerimize, programa girişte esas alınan ölçütlerde sağladıkları başarı durumuna bağlı olarak, tam (%100) veya kısmi (%25-50) burs olanağı sağlanacaktır.

ÜCRET BİLGİLERİ

Programın ücreti ile ilgili Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden bilgi alınabilir. 

Programın toplam ücreti 30.000-TL+%8 KDV'dir.

Ödemeler, her dönem başında olmak üzere dört eşit  taksitte yapılır.

Öğrenci herhangi bir dersi ilk kez tekrarladığında, bu ders ayrı olarak ücretlendirilmez, ancak öğrencinin herhangi bir dersi ikinci kez veya daha fazla tekrar etmesi durumunda her tekrarda kredi başına 370-TL+%8 KDV olarak ücretlendirilerek dönem başında ödenir.

Tez dersini (PSY592 Master Thesis) ikinci kez veya daha fazla tekrar etmek durumda kalan öğrenciden 1.000-TL+%8 KDV ücret alınır.