Ana içeriğe atla

Kabul Koşulları ve Takvim

 

Kabul Koşulları ve Takvim

Açılacak programa üniversitelerin yalnızca Psikoloji bölümlerinden mezun olmuş adaylar kabul edilmektedir.

Programa başvurmak için:

 • ALES'ten eşit ağırlıklı puan türünde en az 70 puan almış olmak (Yükseköğretim Kurulu'nca ALES yerine kullanılabileceği ilan edilen sınavlar ve eşdeğer puanlar ALES yerine kullanılabilir.),
 • En az 3.00 akademik ortalamaya sahip olmak ve TED Üniversitesi İngilizce Dil Okulu İngilizce dil yeterlilik kriterlerini sağlamak (bakınız: https://els.tedu.edu.tr/tr/els/esdegerligi-kabul-edilen-ulusal-ve-uluslararasi-sinav-ve-sertifikalar) gerekmektedir.
 • Doktora Derecesine Sahip Öğrenci Adayları için ALES Koşulu: TED Üniversitesi, Lisansüstü Programlar Enstitüsü’ne bağlı lisansüstü programlara başvuruda bulunan “Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık" mezunlarından ALES’e girme şartı aranmaz ve tüm programlarda bu derecelere sahip adaylardan ALES’e girmeyenlerin ALES puanı 70 kabul edilir.
 • Psikoloji alanında Yüksek Lisans ya da Doktora derecesine sahip olan adaylar için lisans not ortalaması koşulu: Psikoloji alanında yüksek lisans (MSc) ya da doktora (PhD) derecesine sahip olan adaylar 3.00 lisans not ortalaması koşulunu karşılamış sayılırlar. Bu adayların not ortalaması en az 3.00 olarak hesaplamaya katılır. 3.00'ün üzerindeki ortalamalar ise doğrudan hesaplamaya dahil edilir. 

Programa Başvuru Tarihleri:

Erken Başvuru: 15.04.2022 - 30.05.2022

Normal Zamanlı Başvuru: 01.07.2022 - 20.08.2022

 

Erken Başvurular için:

Bilim Sınavı Tarihi: 6 Haziran 2022 - 10:00-13:00

Mülakat Tarihleri: 7-8 Haziran 2022

Normal Zamanlı Başvurular için:

Bilim Sınavı Tarihi: 25 Ağustos

Mülakat Tarihleri: 26-27-28 Ağustos (Mülakat gün ve saat bilgileriyle ilgili detaylar daha sonra duyurulacaktır.)

 • ALES (eşit ağırlık) = %50
 • Lisans mezuniyet not ortalaması = %10
 • Bilim Sınavı (Yazılı Sınav+Mülakat) = %40 

Önemli Not: Başvurulardaki yoğunluğa bağlı olarak, adaylar ALES puanı (%50) ve lisans not ortalaması (%10) kriterleri dikkate alınarak hesaplanan ağırlıklı ortalamaya göre sıralanır. 2022-2023 akademik yılı için belirlenen ağırlıklı ortalama kesme puanı 43’tür. Sıralamada bu puanın altında kalan adaylar bilim sınavı ve/veya mülakata çağrılmaz.

 • Yabancı uyruklu adayların en az B2 (TÖMER) seviyesinde Türkçe bilmeleri gerekmektedir.
 • TED Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin Madde 16-(6) göre; Adaylar, ALES puanı yerine ilgili EABDB tarafından belirlenen ve Enstitü tarafından ilan edilen GRE, GMAT ve benzeri eş değer uluslararası sınav puanı; ilgili EABDB tarafından eşdeğer uluslararası puan koşulunun belirlenmemesi durumunda ise YÖK tarafından ilan edilen ALES taban puanına karşılık gösterilen eşdeğer uluslararası sınav puanı ile başvuru yapabilirler.
 • GRE'den en az 151 puan (quantitative) almış olmak gerekmektedir.

Online Başvuru : Başvurunuz sırasında, lütfen aşağıda listelenen belgeleri yükleyiniz.

İstenen Belgeler:

 1. Güncel Özgeçmiş
 2. Mezun olunan son veya devam edilen lisans programından alınan not çizelgesinin (transkript) taranmış bir kopyası,
 3. ALES sonuç belgesinin taranmış bir kopyası. Uluslararası öğrenciler ALES yerine GRE puanı sunabilirler(T.C Vatandaşı öğrenciler için de geçerlidir).
 4. İngilizce Yeterlik Belgesi (TOEFL-IBT, TOEFL-PBT,+TWE, KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL, UCLES)Böyle bir belgeye sahip olmayan öğrenciler TEDÜ İngilizce Dil Okulu tarafından yapılacak İngilizce Yeterlilik Sınavına (EPE) girebilirler. 

  https://els.tedu.edu.tr/tr/els/esdegerligi-kabul-edilen-ulusal-ve-uluslararasi-sinav-ve-sertifikalar

 5. Lisans Diploması veya mezun durumundaki adaylar için Öğrenci Belgesi
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 7. Askerlik Durum Belgesi
 8. Diploma Denklik Belgesi (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için)
 9. Niyet Mektubu (İngilizce)
 10. Referans Mektubu (2 adet)* 

* Referans mektuplarınızın apply.psymaster@tedu.edu.tr e-posta adresine gönderimini sağlayabilirsiniz.

Online Başvuru:  http://admission.tedu.edu.tr

Başvuruya göz atmak ya da eksik kalan başvuruyu tamamlamak için aday aşağıdaki adresten giriş yapabilir. Kullanıcı adı, şifre bilgileri  ilk başvuru esnasında eposta yolu ile adaya iletilmektedir.

https://portal.tedu.edu.tr

 **Online başvurularda sorun yaşamanız durumunda apply.psymaster@tedu.edu.tr mail adresine ulaşabilirsiniz.

Öğrencilerimize, programa girişte esas alınan ölçütlerde sağladıkları başarı durumuna bağlı olarak, tam (%100) veya kısmi (%25-50) burs olanağı sağlanacaktır.

Bursa başvurmak isteyen adayların mutlaka Lisansüstü Öğrenciler için Burs Başvuru Formu'nu başvuru sırasında doldurmuş olmaları gerekmektedir.

Programın ücret bilgilerine Mali İşler Daire Başkanlığı'nın web sayfasından ulaşabilirsiniz.