Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için

  • Toplam 21(46 AKTS) krediye karşılık gelen 8 zorunlu ders ile en az 11 (22 AKTS) krediye karşılık gelen seçmeli dersi,
  • Stajı ve süpervizyonu (24 AKTS)
  • Teze hazırlık seminerini (8 AKTS) ve yüksek lisans tezini (20 AKTS) tamamlayarak en az 120 AKTS kredisi elde edilmelidir.